Ponudite Vašu nekretninu preko naše agencije
Hvala na Vašem interesu, agencija Delta Centar d.o.o. prima svakodnevno upite klijenata za razne vrste nekretnina, biti će nam zadovoljstvo pomoći Vam u relizaciji prodaje ili najma Vaše nekretnine. Za realizaciju kupnje ili najma nekretnina preko naše agenciju naplaćujemo vlasniku proviziju kako je navedeno u Uvjetima poslovanja.

Zadržavamo pravo da ne preuzmemo u ponudu sve ponuđene nekretnine, ako procijenimo da se iz nekog razloga ne uklapaju u našu poslovnu politiku. Ti razlozi mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, npr. ako je lokacija nekretnine izvan dosega našeg djelovanja (uglavnom tramvajska zona Zagreba), ako procijenimo da stanje vlasništva nije zadovoljavajuće, ako ponuđena cijena ne odgovara trenutačnom stanju tržišta i sl.


Vrsta nekretnine:
Grad:
Adresa:
Veličina (u m2):
Broj soba:
Kat:
Lift: Da   Ne
Imate li čisti vlasnički list: Da   Ne
Okvirna cijena:
Napomene:
Kontakt telefon:
E-mail:
Ime i prezime: