Uvjeti poslovanja

Naše aktivnosti kao posrednika uključuju slijedeće poslove: 

Pronalaženje i dovođenje u vezu s nalogodavcem osobe radi zaključivanja posredovanog posla,

Upoznavanje nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

Uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu,

Obavljanje potrebnih radnji radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

Omogućiti pregled nekretnina,

Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,

Čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjera namjene predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima  o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,

Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

 

C  J  E  N  I  K

posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina. Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.

KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene, te se na njih obračunava PDV od 25 %.
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja): 2 – 4 %, ali ne manje od 5000 kn.
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) : 2 - 3 %. 

IZNAJMLJ
IVANJE I DAVANJE U ZAKUP/NAJAM

Postotak od mjesečne najamnine

100 % Minimalno
150% Za najam ili zakup trajanja preko godine dana

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom: 2 – 3 %

Na sve istaknute cijene obračunava se PDV od 25 %.